English

कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९) मानिसमा पहिले कहिले पहिचान नभएको एउटा नयाँ भाइरसले निम्त्याएको एउटा संक्रामक रोग हो l रोगबारे थप जान्न र आँफैलाई अपडेट राख्न कृपया निम्न विकल्पहरु प्रयोग गर्नुहोस् l

लक्षण जाँचकर्ता

कोभिड-१९ लक्षणहरुको जाँचहरु र लागु हुने जोखिम कारकहरु

जाँच केन्द्रहरु

कोभिड-१९ को लागि नेपालभर परिक्षण केन्द्रहरु

निशुल्क परामर्श

डाक्टरहरुसँग कुरा गर्नुहोस्

बारम्बार सोधिने प्रश्न (एफएक्यु)

कोभिड-१९ बारे सामान्य प्रश्नहरुको जवाफ प्रदान गर्छ

हेल्पलाइन

स्थानिय हेल्पलाइन नम्बरहरुसहयोगमा :